Verslag miniconferentie Jouw Energie Moment 2.0

Uit het verslag geschreven door Enexis:

Op dinsdagmiddag 27 maart vond de slotbijeenkomst plaats van Jouw Energie Moment 2.0 en JEM-GO bij Technolution in Gouda. In aanwezigheid van alle consortiumpartners werden er de belangrijkste bevindingen uit de pilots en de verschillende deelonderzoeken (Robin en Nick) gepresenteerd. Daarnaast was er volop ruimte voor discussie met de energieprofessionals in de zaal. De hoofdpunten uit de presentaties hebben we hieronder voor u op een rij gezet, gevolgd door een korte terugblik op de plenaire discussies.

Belangrijke conclusies bewonersonderzoek
Robin Smale van de Wageningen Universiteit onderzocht welke rol de innovaties uit JEM 2.0 speelden in het dagelijks leven van mensen. Hij presenteerde zijn onderzoeksresultaten tijdens de bijeenkomst. Zijn belangrijkste conclusie was dat vertrouwen essentieel is: het vertrouwen van huishoudens in de mensen achter de systemen en het vertrouwen in de techniek (ook op basis van eerder opgedane ervaringen met apparatuur in de praktijk). Met name onder de bezitters van zonnepanelen is er veel goodwill gaf Smale aan. Consumenten willen bijdragen aan energiemanagement als ze hiermee tegemoetkomen aan voor hen belangrijke doelstellingen. “Willen energiemanagementinitiatieven voor thuis toekomst hebben, dan moeten aanbieders en netbeheerders niet gedoogd worden, maar omarmd.”, benadrukt Smale aan het eind van zijn presentatie.

Bevindingen onderzoek aanbiederskant
Na Robin Smale presenteerde Nick Verkade van de Technische Universiteit Eindhoven de bevindingen uit zijn onderzoek naar de aanbiederskant van het businessmodel. Hij wees erop dat voor een succesvolle businesscase alle belangen van de verschillende partijen met elkaar vervlochten moeten zijn. Ook de gebruikersbelangen dienen niet uit het oog te worden verloren. “Verdiep je in je deelnemers”, waarschuwde hij. “Zorg ervoor dat je weet in hoeverre zij flexibel kunnen zijn en hoe je dit mogelijk kunt maken. Daarnaast is het belangrijk dat we ons beseffen dat het ontwerp van de systemen altijd wordt bepaald door de samenstelling en het perspectief van het ontwikkelteam. Een team met veel technische energie-experts zal neigen naar een andere focus dan een team met een sociale of economische achtergrond.”

Voor meer info, zie: http://www.jouwenergiemoment.nl/resultaten/

Making Everyday Futures Workshop: Electricity Thief

Over three days in July 2017, the second meeting of the Everyday Futures Network took place in the Wearable Senses Lab, Industrial Design Department, Eindhoven University of Technology. The specific aim of the Workshop was to enable Network members from a range of disciplinary backgrounds to experience and develop methods of making as a way of doing research.

The workshop was based on three propositions:

  1. Future everyday life is certain to be different from today.
  2. Making and deploying new artefacts forms a distinct approach to exploring and developing knowledge about this future and how it gets made.
  3. Even though futures might require and witness systemic change, it is in altered everyday lives that such change is realised and experienced.

I (Robin) teamed up with Ramyah Gowrishankar to tackle the problem of electricity's ungraspable nature. We started off with the following question:

What if… we could engage with electricity in a tangible way?

Electricity Thief

Electricity plays a crucial role in facilitating our (future) daily activities. Yet, it is one of our most taken-for-granted resources. Humans cannot sense electricity; to compensate, our research artefact interacts with the electricity we use in our homes every day.

The Electricity Thief ‘travels’ around the home, rubbing against surfaces, and ‘grows’ slowly by converting ambient electricity into movement and inflation. Imagine a family in the near future discussing why the Electricity Parasite grew so large in the living room – the artefact triggers engagement the electricity as a resource which is always present around us.

Curious to learn more about the Electricity Thief? Find a full description and more photo's from the workshop here: http://wp.lancs.ac.uk/everydayfutures/files/2017/10/Gowrishankar-and-Smale-2017-The-Electricity-Thief.pdf

Find the full collection of artefact blogs here: http://wp.lancs.ac.uk/everydayfutures/resources/artefact-blogs/

the Electricity thief in action

the Electricity thief in action