Verslag miniconferentie Jouw Energie Moment 2.0

Uit het verslag geschreven door Enexis:

Op dinsdagmiddag 27 maart vond de slotbijeenkomst plaats van Jouw Energie Moment 2.0 en JEM-GO bij Technolution in Gouda. In aanwezigheid van alle consortiumpartners werden er de belangrijkste bevindingen uit de pilots en de verschillende deelonderzoeken (Robin en Nick) gepresenteerd. Daarnaast was er volop ruimte voor discussie met de energieprofessionals in de zaal. De hoofdpunten uit de presentaties hebben we hieronder voor u op een rij gezet, gevolgd door een korte terugblik op de plenaire discussies.

Belangrijke conclusies bewonersonderzoek
Robin Smale van de Wageningen Universiteit onderzocht welke rol de innovaties uit JEM 2.0 speelden in het dagelijks leven van mensen. Hij presenteerde zijn onderzoeksresultaten tijdens de bijeenkomst. Zijn belangrijkste conclusie was dat vertrouwen essentieel is: het vertrouwen van huishoudens in de mensen achter de systemen en het vertrouwen in de techniek (ook op basis van eerder opgedane ervaringen met apparatuur in de praktijk). Met name onder de bezitters van zonnepanelen is er veel goodwill gaf Smale aan. Consumenten willen bijdragen aan energiemanagement als ze hiermee tegemoetkomen aan voor hen belangrijke doelstellingen. “Willen energiemanagementinitiatieven voor thuis toekomst hebben, dan moeten aanbieders en netbeheerders niet gedoogd worden, maar omarmd.”, benadrukt Smale aan het eind van zijn presentatie.

Bevindingen onderzoek aanbiederskant
Na Robin Smale presenteerde Nick Verkade van de Technische Universiteit Eindhoven de bevindingen uit zijn onderzoek naar de aanbiederskant van het businessmodel. Hij wees erop dat voor een succesvolle businesscase alle belangen van de verschillende partijen met elkaar vervlochten moeten zijn. Ook de gebruikersbelangen dienen niet uit het oog te worden verloren. “Verdiep je in je deelnemers”, waarschuwde hij. “Zorg ervoor dat je weet in hoeverre zij flexibel kunnen zijn en hoe je dit mogelijk kunt maken. Daarnaast is het belangrijk dat we ons beseffen dat het ontwerp van de systemen altijd wordt bepaald door de samenstelling en het perspectief van het ontwikkelteam. Een team met veel technische energie-experts zal neigen naar een andere focus dan een team met een sociale of economische achtergrond.”

Voor meer info, zie: http://www.jouwenergiemoment.nl/resultaten/